5.000 học sinh lập kỷ lục thế giới bằng cách xếp hình lá phổi

5.000 học sinh lập kỷ lục thế giới bằng cách xếp hình lá phổi

Ô nhiễm môi trường tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục, nhiều trường học phải đóng cửa

Ô nhiễm môi trường tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục, nhiều trường học phải đóng cửa

Ô nhiễm môi trường tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục, nhiều trường học phải đóng cửa

Ô nhiễm môi trường tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục, nhiều trường học phải đóng cửa

Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày

Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày

Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày

Ô nhiễm không khí hại như hút 50 điếu thuốc/ngày

Ấn Độ: Ô nhiễm ở New Delhi đạt mức nguy hiểm

Ấn Độ: Ô nhiễm ở New Delhi đạt mức nguy hiểm

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ làm 26 người chết

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ làm 26 người chết

Ấn Độ: Tàu hỏa trật bánh, 146 người thương vong

Ấn Độ: Tàu hỏa trật bánh, 146 người thương vong