Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được thăm chuyên cơ Tổng thống Nga

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được thăm chuyên cơ Tổng thống Nga

Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã giúp một cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện ước mơ được đến tham...
Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo khám phá chuyên cơ dát vàng của Tổng thống Putin

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo khám phá chuyên cơ dát vàng của Tổng thống Putin

Đứa trẻ được đích thân Tổng thống Putin mời tham quan chuyên cơ là ai?

Đứa trẻ được đích thân Tổng thống Putin mời tham quan chuyên cơ là ai?

Ông Putin mời cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo tham quan chuyên cơ Tổng thống

Ông Putin mời cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo tham quan chuyên cơ Tổng thống

Cậu bé đặc biệt được Tổng thống Nga mời thăm chuyên cơ

Cậu bé đặc biệt được Tổng thống Nga mời thăm chuyên cơ

Tổng thống Putin dùng chuyên cơ giúp cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện ước mơ

Tổng thống Putin dùng chuyên cơ giúp cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện ước mơ

Cậu bé đặc biệt được Putin mời thăm chuyên cơ tổng thống

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được Tổng thống Putin mời thăm chuyên cơ

Tin ảnh: Putin lại làm một chuyện chẳng giống ai

Điều ước thành sự thật: Thiếu niên 15 tuổi được ông Putin mời tham quan chuyên cơ

Ông Putin mời thiếu niên 15 tuổi bị trọng bệnh thăm chuyên cơ tổng thống

Tổng thống Putin mời cậu bé 14 tuổi lên tham quan chuyên cơ