Hành trình 16 năm 'Đèn Đom Đóm' thắp sáng ước mơ đến trường

Sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam) vừa tổ chức lễ khánh thành trường mầm non Phú...
Trường mầm non 'Đèn Đom Đóm' thứ 22 được đưa vào sử dụng

Trường mầm non 'Đèn Đom Đóm' thứ 22 được đưa vào sử dụng

Hành trình 16 năm 'Đèn đom đóm' thắp sáng ước mơ đến trường

Hành trình 16 năm 'Đèn Đom Đóm' thắp sáng ước mơ đến trường

Hành trình 16 năm 'Đèn Đom Đóm' thắp sáng ước mơ đến trường

FrieslandCampina Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải Châu Á – Asia Awards 2018

FrieslandCampina Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải Châu Á – Asia Awards 2018

Cô Gái Hà Lan đồng hành cùng chương trình Jr.NBA Việt Nam lần thứ 5

Cô Gái Hà Lan đồng hành cùng chương trình Jr.NBA Việt Nam lần thứ 5

Sữa Cô gái Hà Lan khánh thành Trường Đèn Đom Đóm thứ 21

FrieslandCampina Việt Nam nhận giải thưởng: Doanh nghiệp phát triển bền vững