Động đất tại Indonesia: Số người bị thương tăng lên trên 1.400 người

Động đất tại Indonesia: Số người bị thương tăng lên trên 1.400 người

Động đất tại Indonesia: Số thương vong đã lên tới hơn 360 người

Động đất tại Indonesia: Số thương vong đã lên tới hơn 360 người

Động đất tại Indonesia: Số thương vong lên tới hơn 360 người

Động đất tại Indonesia: Số thương vong lên tới hơn 360 người

Hoang tàn đổ nát sau trận động đất khiến 82 người thiệt mạng tại Indonesia

Hoang tàn đổ nát sau trận động đất khiến 82 người thiệt mạng tại Indonesia

82 người thiệt mạng trong vụ động đất 7 độ ở Indonesia

82 người thiệt mạng trong vụ động đất 7 độ ở Indonesia

Tang thương hiện trường động đất tại Indonesia khiến hơn 80 người chết

Tang thương hiện trường động đất tại Indonesia khiến hơn 80 người chết

82 người thiệt mạng trong vụ động đất 7 độ tại Indonesia

82 người thiệt mạng trong vụ động đất 7 độ tại Indonesia

Hình ảnh tang thương sau động đất ở Indonesia

Hình ảnh tang thương sau động đất ở Indonesia