Huế: Người mua nhà ở xã hội kêu phải… bán máu vì dự án 'rùa'

Huế: Người mua nhà ở xã hội kêu phải… bán máu vì dự án 'rùa'

Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà ở xã hội, người dân phản đối

Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư nhà ở xã hội Aranya Huế chậm tiến độ

Khách hàng bức xúc vì chủ đầu tư nhà ở xã hội Aranya Huế chậm tiến độ

Vụ kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: 'Né' tiền phạt chậm giao nhà!

Vụ kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: 'Né' tiền phạt chậm giao nhà!

Aranya Huế chậm giao nhà: Nhiều khách hàng chật vật trả lãi ngân hàng

Aranya Huế chậm giao nhà: Nhiều khách hàng chật vật trả lãi ngân hàng

Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà ở xã hội, người dân phản đối

Vụ kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: Chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng!

Vụ kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: Chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng!

Vụ dân kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: Điện lực TT-Huế 'phản pháo'

Vụ dân kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội: Điện lực TT-Huế 'phản pháo'

Hàng chục hộ dân mang băng rôn 'vây' khu thi công để... đòi nhà ở

Hàng chục hộ dân mang băng rôn 'vây' khu thi công để... đòi nhà ở

Huế: Dân treo băng rôn kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội

Huế: Dân treo băng rôn kêu cứu tại dự án nhà ở xã hội

Người lao động tập trung 'đòi' chung cư trễ hạn

Người lao động tập trung 'đòi' chung cư trễ hạn

Vụ chậm giao căn hộ chung cư tại Huế: Chủ đầu tư nói gì?

Vụ chậm giao căn hộ chung cư tại Huế: Chủ đầu tư nói gì?