Nước sạch, giải pháp an toàn trong và sau bão lũ

Nước sạch, giải pháp an toàn trong và sau bão lũ

Sau bão lũ, chất lượng nguồn nước sạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc xử lý nước đúng cách giúp đáp ứng...
Cách xử lý nước đơn giản để có nước sạch dùng sau lũ lụt

Cách xử lý nước đơn giản để có nước sạch dùng sau lũ lụt

Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ

Chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ

Khẩn trương giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất sau mưa lũ

Khẩn trương giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất sau mưa lũ

Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Thủ tướng: Không để người dân vùng lũ bị thiếu đói, dịch bệnh

Thủ tướng: Không để người dân vùng lũ bị thiếu đói, dịch bệnh

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh miền Trung

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh miền Trung phòng, chống dịch bệnh

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh miền Trung phòng, chống dịch bệnh

Chính phủ xuất cấp hàng triệu viên sát khuẩn nước cho Bộ Y tế và 4 tỉnh miền Trung

Chính phủ xuất cấp hàng triệu viên sát khuẩn nước cho Bộ Y tế và 4 tỉnh miền Trung

Thủ tướng cấp 6,7 triệu viên sát khuẩn nước các tỉnh vùng lũ

Thủ tướng cấp 6,7 triệu viên sát khuẩn nước các tỉnh vùng lũ

Hà Tĩnh nhận 1,3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia

Hà Tĩnh nhận 1,3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh

Cách đơn giản để làm sạch nước khi lũ rút như thế nào?

Cách đơn giản để làm sạch nước khi lũ rút như thế nào?

Bộ Y tế hướng dẫn cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ

Bộ Y tế hướng dẫn cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ

Năm bệnh cần chú ý phòng, chống trong mùa mưa lũ

Năm bệnh cần chú ý phòng, chống trong mùa mưa lũ

Cách xử lý nước sinh hoạt trong và sau mùa mưa lũ

Cách xử lý nước sinh hoạt trong và sau mùa mưa lũ

Sẵn sàng hỗ trợ y tế cho vùng chịu ảnh hưởng thiên tai

Sẵn sàng hỗ trợ y tế cho vùng chịu ảnh hưởng thiên tai

Bộ Y tế phân công các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Bộ Y tế phân công các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Bộ Y tế tăng cường nhân lực, vật tư y tế cho miền Trung

Bộ Y tế tăng cường nhân lực, vật tư y tế cho miền Trung

Cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ

Cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ

Xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị lũ

Xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị lũ

Bộ Y tế gửi hơn 4 triệu viên khử khuẩn nước vào vùng lũ

Bộ Y tế gửi hơn 4 triệu viên khử khuẩn nước vào vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các tỉnh vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các tỉnh vùng lũ

Bộ Y tế phân công 8 bệnh viện, hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung

Bộ Y tế phân công 8 bệnh viện, hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung

Bộ Y tế xuất cấp khẩn 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp khẩn 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho vùng lũ

Bộ Y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ

Bộ Y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ

Nóng: Bộ Y tế phân công 6 bệnh viện, 3 viện hỗ trợ miền Trung trong những ngày bão lũ

Nóng: Bộ Y tế phân công 6 bệnh viện, 3 viện hỗ trợ miền Trung trong những ngày bão lũ

Bộ Y tế giao 6 bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ y tế cho vùng lũ

Bộ Y tế giao 6 bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ y tế cho vùng lũ

Bộ Y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị lũ lụt

Giao các BV hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung

Giao các BV hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho miền Trung

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho miền Trung

Khẩn cấp hỗ trợ 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho 6 tỉnh, thành phố bị mưa lũ

Khẩn cấp hỗ trợ 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho 6 tỉnh, thành phố bị mưa lũ

Bộ Y tế xuất cấp khẩn 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp khẩn 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho địa phương vùng lũ

Bộ Y tế xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho địa phương vùng lũ

Hướng dẫn cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ

Hướng dẫn cách xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ

Ứng phó với dịch bệnh sau mưa lũ

Ứng phó với dịch bệnh sau mưa lũ

Chi hơn 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và chống dịch từ nguồn dự trữ quốc gia

Chi hơn 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và chống dịch từ nguồn dự trữ quốc gia

Cách xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ

Cách xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ