Appa Group: Khởi nghiệp với giải pháp nông nghiệp thông minh

Trồng rau an toàn từ... smartphone

Trồng rau an toàn từ... smartphone

Khởi nghiệp với nông nghiệp thông minh

Khởi nghiệp với nông nghiệp thông minh

Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019

Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào tranh tài Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia 2018

6 dự án xuất sắc vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Những ý tưởng khởi nghiệp công nghệ nổi bật tại Techfest Vietnam 2018

16 đội startup trong lĩnh vực nông nghiệp tranh tài khởi nghiệp đổi mới sáng tạo