Hãng siêu xe Đức Gumpert trở lại, chạy bằng nhiên liệu ethanol

Hãng siêu xe Đức Gumpert trở lại, chạy bằng nhiên liệu ethanol

Gumpert Nathalie hứa hẹn là một mẫu xe thay đổi cuộc chơi khi là mẫu xe điện có tốc độ nạp nhiên liệu nhanh...