Hà Nội: Những tuyến đường BT 'đắt đỏ', quỹ đất đối ứng 'khổng lồ'

Hà Nội: Những tuyến đường BT 'đắt đỏ', quỹ đất đối ứng 'khổng lồ'

Chuyện đổi đất lấy hạ tầng: TP. HCM dừng cân nhắc, Hà Nội ào ào triển khai

Chuyện đổi đất lấy hạ tầng: TP. HCM dừng cân nhắc, Hà Nội ào ào triển khai

Hé lộ bất ngờ DN làm 1,6 km đường để lấy 60ha đất 'vàng'

Hé lộ bất ngờ DN làm 1,6 km đường để lấy 60ha đất 'vàng'

Hà Nội: Những tuyến đường BT 'đắt đỏ', quỹ đất đối ứng 'khổng lồ'

Hà Nội: Những tuyến đường BT 'đắt đỏ', quỹ đất đối ứng 'khổng lồ'

Hà Nội: Bất ngờ về dự án BT, đổi gần 60 ha đất lấy 1,65km đường

Hà Nội: Bất ngờ về dự án BT, đổi gần 60 ha đất lấy 1,65km đường

Dự án đường BT Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên: Sự thay đổi khiến cơ quan quản lý cũng 'ngại'

Dự án đường BT Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên: Sự thay đổi khiến cơ quan quản lý cũng 'ngại'

Hà Nội đang tạo những con đường 'đắt nhất hành tinh' vì đổi đất?

Hà Nội đang tạo những con đường 'đắt nhất hành tinh' vì đổi đất?

Hà Nội đẩy mạnh BT giao thông, lại đổi 60ha đất lấy 1,65km đường

Hà Nội đẩy mạnh BT giao thông, lại đổi 60ha đất lấy 1,65km đường

Hà Nội tiếp tục đổi 60 ha đất 'vàng' lấy hơn 1,6 km đường

Hà Nội tiếp tục đổi 60 ha đất 'vàng' lấy hơn 1,6 km đường

Hà Nội: Loạt dự án nghìn tỷ xây dựng theo hình thức BT 'đổi đất lấy hạ tầng'

Hà Nội: Loạt dự án nghìn tỷ xây dựng theo hình thức BT 'đổi đất lấy hạ tầng'

Hà Nội đổi 158ha đất lấy 13km đường

Hà Nội đổi 158ha đất lấy 13km đường

Chuyện đổi đất lấy hạ tầng ở Hà Nội (dự án BT) - Kỳ 3: Những mối quan hệ, hợp tác cộng sinh

Chuyện đổi đất lấy hạ tầng ở Hà Nội (dự án BT) - Kỳ 3: Những mối quan hệ, hợp tác cộng sinh

Dân bức xúc tố quận thu hồi đất trái quy hoạch

Dân bức xúc tố quận thu hồi đất trái quy hoạch