Hà Nội thu hồi đất 16 dự án chậm triển khai

Hà Nội thu hồi đất 16 dự án chậm triển khai

Trong thời gian từ tháng 10-2012 đến tháng 8- 2018, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi đất từ 16 dự án...