Đại sứ Italy: Cảm ơn Việt Nam hỗ trợ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Đại sứ Italy: Cảm ơn Việt Nam hỗ trợ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cảm ơn món quà khẩu trang y tế của Chính phủ và nhân dân Việt...
Tái hiện quảng trường Italia cùng 'Đêm trắng' tại Hà Nội

Tái hiện quảng trường Italia cùng 'Đêm trắng' tại Hà Nội

Ra mắt viện Nghiên cứu Di sản và phát triển

Ra mắt viện Nghiên cứu Di sản và phát triển

Tăng cường, mở rộng hợp tác giáo dục ĐH Việt Nam – Italia

Tăng cường, mở rộng hợp tác giáo dục ĐH Việt Nam – Italia

Việt Nam là thị trường chiến lược của các doanh nghiệp Italy

Việt Nam là thị trường chiến lược của các doanh nghiệp Italy

Sẽ có nhiều doanh nghiệp Italy đến Việt Nam mở 'cửa ngõ' phát triển nông nghiệp hiện đại

Sẽ có nhiều doanh nghiệp Italy đến Việt Nam mở 'cửa ngõ' phát triển nông nghiệp hiện đại

Xem xét đưa tiếng Italia vào giảng dạy thí điểm

Xem xét đưa tiếng Italia vào giảng dạy thí điểm