Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn

Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn

Biến đổi khí hậu khiến thiên tai xảy ra với cường độ, tần suất ngày càng lớn, khó dự báo hơn trước và gây...