Những 'phép màu' trong đống hoang tàn

Những 'phép màu' trong đống hoang tàn

'Thiên thần hộ mệnh' cứu sống hàng trăm người khỏi động đất Indonesia

'Thiên thần hộ mệnh' cứu sống hàng trăm người khỏi động đất Indonesia

Người Indonesia khóc thương anh hùng hy sinh thân mình để cứu máy bay

Người Indonesia khóc thương anh hùng hy sinh thân mình để cứu máy bay

Hi sinh thân mình cứu chuyến bay khỏi thảm họa động đất Indonesia

Hi sinh thân mình cứu chuyến bay khỏi thảm họa động đất Indonesia

Tang thương trên đảo Sulawesi

Tang thương trên đảo Sulawesi

Hình ảnh kiểm soát viên không lưu hy sinh trong vụ động đất Indonesia

Hình ảnh kiểm soát viên không lưu hy sinh trong vụ động đất Indonesia

Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Indonesia: Số người chết liên tục gia tăng

Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Indonesia: Số người chết liên tục gia tăng

Kiểm soát không lưu Indonesia dũng cảm hy sinh để bảo đảm an toàn bay

Kiểm soát không lưu Indonesia dũng cảm hy sinh để bảo đảm an toàn bay

Hơn 800 người chết vì thảm họa kép ở Indonesia

Hơn 800 người chết vì thảm họa kép ở Indonesia

Thảm họa sau sóng thần ở Indonesia - tiếng khóc từ những đống đổ nát

Thảm họa sau sóng thần ở Indonesia - tiếng khóc từ những đống đổ nát

Động đất tại Indonesia: Nhân viên không lưu tử nạn vì cứu hàng trăm người

Động đất tại Indonesia: Nhân viên không lưu tử nạn vì cứu hàng trăm người

Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Động đất Indonesia: Nhân viên sân bay tử nạn vì cố cứu hàng trăm người

Động đất Indonesia: Nhân viên sân bay tử nạn vì cố cứu hàng trăm người

CNN: Cứu hộ sau thảm họa động đất và sóng thần Indonesia bị chậm do thiếu thiết bị và nhân sự

CNN: Cứu hộ sau thảm họa động đất và sóng thần Indonesia bị chậm do thiếu thiết bị và nhân sự

Động đất Indonesia: Anh hùng kiểm soát không lưu cứu mạng hàng trăm hành khách

Động đất Indonesia: Anh hùng kiểm soát không lưu cứu mạng hàng trăm hành khách

Nhân viên không lưu Indonesia hy sinh tính mạng đưa máy bay thoát khỏi thảm họa động đất

Nhân viên không lưu Indonesia hy sinh tính mạng đưa máy bay thoát khỏi thảm họa động đất

Đảm bảo máy bay cất cánh an toàn trong động đất, nhân viên không lưu tử vong

Đảm bảo máy bay cất cánh an toàn trong động đất, nhân viên không lưu tử vong

Động đất, sóng thần Indonesia: Người hùng không lưu, ám ảnh kinh hoàng

Động đất, sóng thần Indonesia: Người hùng không lưu, ám ảnh kinh hoàng

Thảm họa động đất Indonesia: Kiểm soát viên không lưu hy sinh tính mạng để bảo vệ hàng trăm hành khách

Thảm họa động đất Indonesia: Kiểm soát viên không lưu hy sinh tính mạng để bảo vệ hàng trăm hành khách