Việt Nam đến với thế giới qua màn ảnh nhỏ

Việt Nam đến với thế giới qua màn ảnh nhỏ

Quảng bá đất nước trên truyền hình nước ngoài: Mở rộng cánh cửa hợp tác

Quảng bá đất nước trên truyền hình nước ngoài: Mở rộng cánh cửa hợp tác

Discovery ra mắt phim 'Cách người Việt Nam thay đổi viễn thông tại Đông Phi'

Discovery ra mắt phim 'Cách người Việt Nam thay đổi viễn thông tại Đông Phi'

Chuyện người Việt tại Đông Phi lên sóng Discovery

Chuyện người Việt tại Đông Phi lên sóng Discovery

Kênh Discovery làm phim về 'Cách người Việt Nam thay đổi viễn thông tại Đông Phi'

Kênh Discovery làm phim về 'Cách người Việt Nam thay đổi viễn thông tại Đông Phi'

Kênh Discovery ra mắt phim tài liệu về Việt Nam

Kênh Discovery ra mắt phim tài liệu về Việt Nam

Discovery ra mắt phim về người Việt Nam tại Đông Phi

Discovery ra mắt phim về người Việt Nam tại Đông Phi

Discovery phát sóng bộ phim đặc biệt về Việt Nam

Discovery phát sóng bộ phim đặc biệt về Việt Nam