Đại sứ Thụy Điển muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản

Đại sứ Thụy Điển muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản

Thông qua các hoạt động xuất bản, dịch thuật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam...
75 năm Pippi Tất dài: Câu chuyện thiếu nhi truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

75 năm Pippi Tất dài: Câu chuyện thiếu nhi truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

Xem xét vay Thụy Điển 2 tỷ USD nâng cấp các cảng hàng không

Xem xét vay Thụy Điển 2 tỷ USD nâng cấp các cảng hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỉ USD đầu tư các sân bay

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỉ USD đầu tư các sân bay

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ USD phát triển hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ USD phát triển hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ USD phát triển hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỷ USD phát triển hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỉ USD đầu tư hàng không

Thụy Điển đề xuất cho Việt Nam vay 2 tỉ USD đầu tư hàng không

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tạo nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo

Tạo nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo

Liên kết các hệ sinh thái để tạo ra nguồn lực dồi dào cho khởi nghiệp sáng tạo

Liên kết các hệ sinh thái để tạo ra nguồn lực dồi dào cho khởi nghiệp sáng tạo

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam

Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Diễn đàn cấp cao Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diễn đàn cấp cao Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp

Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp

Kết nối nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kết nối nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cần có kế hoạch hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Cần có kế hoạch hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam

Thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam

Hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm

Hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm

Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Việt Nam - Thụy Điển: Đẩy mạnh hợp tác VHTTDL

Việt Nam - Thụy Điển: Đẩy mạnh hợp tác VHTTDL

Ra mắt Cổng thông tin việc làm sinh viên

Ra mắt Cổng thông tin việc làm sinh viên

Thêm một kênh kết nối việc làm hữu ích cho sinh viên Việt Nam

Thêm một kênh kết nối việc làm hữu ích cho sinh viên Việt Nam

Khởi động chương hợp tác mới Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng

Khởi động chương hợp tác mới Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam, Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác năng lượng

Bộ Công Thương đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Bộ Công Thương đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việt Nam-Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác phát triển năng lượng

Việt Nam-Thụy Điển có tiềm năng lớn về hợp tác phát triển năng lượng

Việt Nam - Thụy Điển có triển vọng gì trong hợp tác năng lượng?

Việt Nam - Thụy Điển có triển vọng gì trong hợp tác năng lượng?

Thụy Điển muốn hợp tác với Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

Thụy Điển muốn hợp tác với Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

Lời 'hỗn hào' của Greta Thunberg hay tuyên ngôn môi trường với lớp trẻ

Lời 'hỗn hào' của Greta Thunberg hay tuyên ngôn môi trường với lớp trẻ

Ra mắt sách về 'chiến binh bảo vệ hành tinh xanh' Greta Thunberg

Ra mắt sách về 'chiến binh bảo vệ hành tinh xanh' Greta Thunberg

Đại sứ Thụy Điển cảm ơn Việt Nam: 'Khi khó khăn mới biết ai là bạn'

Đại sứ Thụy Điển cảm ơn Việt Nam: 'Khi khó khăn mới biết ai là bạn'

Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Thụy Điển-ASEAN trong 2 tuần tới

Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Thụy Điển-ASEAN trong 2 tuần tới

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển

Thụy Điển hỗ trợ gói tín dụng 1 tỷ USD cho hàng không Việt Nam

Thụy Điển hỗ trợ gói tín dụng 1 tỷ USD cho hàng không Việt Nam

Thụy Điển đề xuất hỗ trợ Việt Nam tín dụng 1 tỷ USD phát triển hàng không

Thụy Điển đề xuất hỗ trợ Việt Nam tín dụng 1 tỷ USD phát triển hàng không

Chuyên gia 'hiến kế' startup thu hút vốn

Chuyên gia 'hiến kế' startup thu hút vốn

Hà Nội tăng cường hợp tác với Thụy Điển

Hà Nội tăng cường hợp tác với Thụy Điển

Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác với Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác với Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực

13 tấn chất thải thải ra biển mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 17 về ô nhiễm chất thải

13 tấn chất thải thải ra biển mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 17 về ô nhiễm chất thải

Nếu con gái muốn trở thành lãnh đạo thì sao?

Nếu con gái muốn trở thành lãnh đạo thì sao?

Đại sứ Thụy Điển trao quyền cho trẻ em gái tại Việt Nam

Đại sứ Thụy Điển trao quyền cho trẻ em gái tại Việt Nam

Một ngày làm Đại sứ Thụy Điển của cô sinh viên Hà Nội

Một ngày làm Đại sứ Thụy Điển của cô sinh viên Hà Nội

Giới trẻ là tác nhân của sự thay đổi và đổi mới

Giới trẻ là tác nhân của sự thay đổi và đổi mới

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển'

Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển'