Thượng tướng Lê Khả Phiêu - Tấm gương mẫu mực của vị tướng ngoài mặt trận

Thượng tướng Lê Khả Phiêu - Tấm gương mẫu mực của vị tướng ngoài mặt trận

Ông là tấm gương mẫu mực về một vị tướng ngoài mặt trận. 'Đứng mũi chịu sào', bất chấp chiến sự ác liệt,...
Thượng tướng Lê Khả Phiêu- Tấm gương mẫu mực của vị tướng ngoài mặt trận

Thượng tướng Lê Khả Phiêu- Tấm gương mẫu mực của vị tướng ngoài mặt trận

Dưới những cánh rừng trụi lá

Thái Lan sẽ chi 8,5 tỷ baht xây đường bộ tại 3 nước láng giềng

Nhà văn Đoàn Tuấn: Một lòng với đồng đội

Nhà văn Đoàn Tuấn: Một lòng với đồng đội

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn: 'Tôi không thể sống thiếu người đã mất'

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn: 'Tôi không thể sống thiếu người đã mất'

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn: 'Tôi không thể sống thiếu người đã mất'