Trái Đất sắp chuyển sang màu đỏ như sao Hỏa?

Trái Đất sắp chuyển sang màu đỏ như sao Hỏa?

Hiện tượng rò rỉ hydrogen từ khí quyển khiến Trái Đất chuyển sang màu đỏ giống như sao Hỏa, một nhà khoa...