Đức: Các đảng công bố thành phần nội các chính phủ mới

Đức: Các đảng công bố thành phần nội các chính phủ mới

Đức: Các đảng công bố thành phần nội các chính phủ mới

Đức: Các đảng công bố thành phần nội các chính phủ mới

Những chính trị gia nữ sát cánh bên Thủ tướng Angela Merkel

Những chính trị gia nữ sát cánh bên Thủ tướng Angela Merkel

Những bước cuối cùng của Đức trong tiến trình lập Chính phủ mới

Những bước cuối cùng của Đức trong tiến trình lập Chính phủ mới

Thủ tướng Đức Angela Merkel chọn 6 bộ trưởng cho nội các mới

Thủ tướng Đức Angela Merkel chọn 6 bộ trưởng cho nội các mới

Tin tức thế giới ngày mới 26/2: Tướng Iran tuyên bố cùng Syria dồn sức tấn công ngoại ô Damascus

Tin tức thế giới ngày mới 26/2: Tướng Iran tuyên bố cùng Syria dồn sức tấn công ngoại ô Damascus

Thủ tướng Đức Angela Merkel chọn 6 bộ trưởng cho nội các mới

Thủ tướng Đức Angela Merkel chọn 6 bộ trưởng cho nội các mới