Trăn đá đau đớn vùng vẫy vì bị sừng linh dương đâm toạc vòm họng

Mặc dù đã giết chết linh dương nhưng trong quá trình tiêu hóa, trăn đá đã bất cẩn để sừng của con mồi đâm...