Google 'khai tử' ứng dụng chat Allo sau thời gian thử nghiệm thất bại

Google 'khai tử' ứng dụng chat Allo sau thời gian thử nghiệm thất bại

Allo sẽ 'tiếp tục hoạt động đến tháng 3/2019,' Google cho biết và người dùng sẽ có thể trích xuất lịch sử...