Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Đừng để lòng tốt bị mai một

Đừng để lòng tốt bị mai một

Khen thưởng hai người nước ngoài lao vào đám cháy cứu trẻ em

Khen thưởng hai người nước ngoài lao vào đám cháy cứu trẻ em

Khen thưởng du khách nước ngoài dũng cảm cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Khen thưởng du khách nước ngoài dũng cảm cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy

Hai người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Hai người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ mắc kẹt trong đám cháy

Người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Người nước ngoài đập cửa cứu 2 cháu bé bị kẹt trong đám cháy

Người nước ngoài đập kính, cứu trẻ trong đám cháy

Người nước ngoài đập kính, cứu trẻ trong đám cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu hai em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Du khách nước ngoài dũng cảm cứu hai em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Cháy nhà nghỉ, 2 em nhỏ may mắn được du khách nước ngoài cứu thoát

Cháy nhà nghỉ, 2 em nhỏ may mắn được du khách nước ngoài cứu thoát

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy bị khóa cửa

Du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy bị khóa cửa