Nghệ An: 7 người bị ong rừng đốt nguy kịch

Nghệ An: 7 người bị ong rừng đốt nguy kịch

Nghệ An: Đi gặt lúa, 7 người bị ong tấn công phải nhập viện

Nghệ An: Đi gặt lúa, 7 người bị ong tấn công phải nhập viện

Trêu chọc ong, 7 người phải cấp cứu

Trêu chọc ong, 7 người phải cấp cứu

Nghệ An: Bị ong rừng đốt, 7 người nhập viện cấp cứu

Nghệ An: Bị ong rừng đốt, 7 người nhập viện cấp cứu

Nghệ An: Đi gặt lúa cùng gia đình, 7 người bị ong rừng tấn công

Nghệ An: Đi gặt lúa cùng gia đình, 7 người bị ong rừng tấn công

Bị ong rừng tấn công, 7 người nhập viện

Bị ong rừng tấn công, 7 người nhập viện

Bảy người nhập viện do ong rừng đốt

Bảy người nhập viện do ong rừng đốt

Theo mẹ ra đồng, 5 cháu nhỏ bị ong đốt nguy kịch

Theo mẹ ra đồng, 5 cháu nhỏ bị ong đốt nguy kịch

Bị ong đốt khi thu hoạch lúa, 7 người phải cấp cứu

Bị ong đốt khi thu hoạch lúa, 7 người phải cấp cứu