Chuyện chưa kể về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyện chưa kể về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Vị Thủ tướng với dấu ấn đặc biệt

Vị Thủ tướng với dấu ấn đặc biệt

'Anh Sáu Khải nhân hậu, sống có tình có nghĩa'

'Anh Sáu Khải nhân hậu, sống có tình có nghĩa'

Khoảnh khắc lắng lòng tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Khoảnh khắc lắng lòng tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Hình ảnh Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Hình ảnh Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Xúc động lời tri ân trong sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Xúc động lời tri ân trong sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Niềm tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Niềm tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Xúc động lời ghi sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Xúc động lời ghi sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi gì trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi gì trong sổ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng, viết lời tiếc thương nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng, viết lời tiếc thương nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Xúc động lời tri ân trong sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Xúc động lời tri ân trong sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Những lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Những lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua hồi ức bạn học chung KTX tại Liên Xô

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua hồi ức bạn học chung KTX tại Liên Xô

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải nói về vai trò của các nhà doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải nói về vai trò của các nhà doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

'Chú Sáu Khải gần gũi, thân thương…'

'Chú Sáu Khải gần gũi, thân thương…'

Vị Thủ tướng của dân và suốt đời vì dân

Vị Thủ tướng của dân và suốt đời vì dân

Anh Sáu Khải luôn rất nặng tình với quê hương

Anh Sáu Khải luôn rất nặng tình với quê hương