Đâm vợ tử vong khi cãi nhau

Đâm vợ tử vong khi cãi nhau

Hai vợ chồng có với nhau ba người con, lâu nay không xảy ra những mâu thuẫn nghiêm trọng. Thế nhưng...