Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử

Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử

Sau một thời gian thực hiện song trùng thủ tục biên phòng thủ công và thủ tục biên phòng điện tử (TTBPĐT),...