Nếu sai thì phải sửa- cho dù là qui định hiện hành hay phán quyết của tòa

Nếu sai thì phải sửa- cho dù là qui định hiện hành hay phán quyết của tòa

Văn minh luật pháp trước hết là chất lượng văn bản pháp luật

Văn minh luật pháp trước hết là chất lượng văn bản pháp luật

Cần Thơ: Trả lại 20 viên kim cương tịch thu do xử phạt không có căn cứ pháp lý

Cần Thơ: Trả lại 20 viên kim cương tịch thu do xử phạt không có căn cứ pháp lý

Chính thức miễn phạt 90 triệu đồng cho anh thợ điện khi đổi trái phép 100 USD

Chính thức miễn phạt 90 triệu đồng cho anh thợ điện khi đổi trái phép 100 USD

Vụ đổi 100 USD: Anh thợ điện Cà Rê nhận quyết định miễn phạt 90 triệu đồng

Vụ đổi 100 USD: Anh thợ điện Cà Rê nhận quyết định miễn phạt 90 triệu đồng

Vụ 100 USD, anh thợ điện chính thức được miễn tiền phạt

Vụ 100 USD, anh thợ điện chính thức được miễn tiền phạt

Chính thức miễn tiền phạt 90 triệu cho anh Nguyễn Cà Rê

Chính thức miễn tiền phạt 90 triệu cho anh Nguyễn Cà Rê

Trả 20 viên kim cương cho tiệm vàng đổi 100 USD

Trả 20 viên kim cương cho tiệm vàng đổi 100 USD

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Xem xét trả lại tài sản cho chủ tiệm vàng

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Xem xét trả lại tài sản cho chủ tiệm vàng

Cần Thơ trả 20 viên kim cương cho chủ tiệm vàng đổi 100 USD

Cần Thơ trả 20 viên kim cương cho chủ tiệm vàng đổi 100 USD

Vụ đổi 100 USD: Trả lại kim cương, đá nhân tạo đã sung công quỹ

Vụ đổi 100 USD: Trả lại kim cương, đá nhân tạo đã sung công quỹ

Vụ thu đổi 100 USD: Xem xét trả lại 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo cho chủ tiệm vàng

Vụ thu đổi 100 USD: Xem xét trả lại 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo cho chủ tiệm vàng

Dư luận đâu chỉ có 'ném đá', mà còn đồng hành với những hành trình 'giải oan'

Dư luận đâu chỉ có 'ném đá', mà còn đồng hành với những hành trình 'giải oan'

Anh thợ điện Cà Rê được miễn 90 triệu đồng tiền phạt

Anh thợ điện Cà Rê được miễn 90 triệu đồng tiền phạt

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu, 20 viên kim cương của chủ tiệm vàng sẽ ra sao?

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu, 20 viên kim cương của chủ tiệm vàng sẽ ra sao?

Miễn phạt 90 triệu đồng người đổi 100USD: Điều chưa rõ ràng

Miễn phạt 90 triệu đồng người đổi 100USD: Điều chưa rõ ràng

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Cần Thơ miễn phạt cho anh thợ điện sau khi khi xem xét gia cảnh

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Cần Thơ miễn phạt cho anh thợ điện sau khi khi xem xét gia cảnh

Vụ đổi 100 USD: Miễn giảm tiền phạt cho anh thợ điện

Vụ đổi 100 USD: Miễn giảm tiền phạt cho anh thợ điện

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn tiền phạt

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn tiền phạt

Miễn tiền phạt 90 triệu đồng cho người đổi 100 USD

Miễn tiền phạt 90 triệu đồng cho người đổi 100 USD

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu đồng

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu đồng

Cần Thơ thống nhất miễn phạt 90 triệu đồng cho người đổi 100 USD

Cần Thơ thống nhất miễn phạt 90 triệu đồng cho người đổi 100 USD

Miễn tiền phạt 90 triệu đồng vì đổi 100USD cho anh thợ điện

Miễn tiền phạt 90 triệu đồng vì đổi 100USD cho anh thợ điện

Anh thợ điện Cà Rê được miễn phạt 90 triệu đồng

Anh thợ điện Cà Rê được miễn phạt 90 triệu đồng

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ miễn phạt cho anh thợ điện Nguyễn Cà Rê

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ miễn phạt cho anh thợ điện Nguyễn Cà Rê

Vụ đổi 100 USD ở Cần Thơ: Anh Cà Rê được miễn tiền phạt

Vụ đổi 100 USD ở Cần Thơ: Anh Cà Rê được miễn tiền phạt

Khám nhà, tịch thu tài sản vụ đổi 100 USD có đúng luật?

Khám nhà, tịch thu tài sản vụ đổi 100 USD có đúng luật?

Vụ đổi 100 USD, bị phạt 90 triệu: Miễn, giảm phạt cho anh thợ điện là hợp lý!

Vụ đổi 100 USD, bị phạt 90 triệu: Miễn, giảm phạt cho anh thợ điện là hợp lý!

Đổi 100 USD, phạt 90 triệu: Phạt nặng, phạt nhẹ đều 'khổ'

Đổi 100 USD, phạt 90 triệu: Phạt nặng, phạt nhẹ đều 'khổ'

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thẩm tra hoàn cảnh anh thợ điện

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thẩm tra hoàn cảnh anh thợ điện

Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Đến lượt Bộ Tư pháp lên tiếng

Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Đến lượt Bộ Tư pháp lên tiếng

Bộ Tư pháp nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

Bộ Tư pháp nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

Vụ đổi 100 USD: Sẽ thẩm định gia cảnh để miễn giảm tiền phạt

Vụ đổi 100 USD: Sẽ thẩm định gia cảnh để miễn giảm tiền phạt

Bộ Tư pháp nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

Bộ Tư pháp nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

Xem xét miễn, giảm hình phạt trường hợp anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng

Xem xét miễn, giảm hình phạt trường hợp anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng

Diễn biến mới vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ

Diễn biến mới vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ

Trả lại 100 USD và miễn giảm tiền phạt đối với anh Nguyễn Cà Rê

Trả lại 100 USD và miễn giảm tiền phạt đối với anh Nguyễn Cà Rê

Tấp nập mua bán ngoại tệ 'chợ đen': Buông lỏng quản lý?

Tấp nập mua bán ngoại tệ 'chợ đen': Buông lỏng quản lý?

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ đổi 100 USD bị xử phạt 90 triệu đồng

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ đổi 100 USD bị xử phạt 90 triệu đồng