TP. Hồ Chí Minh: Biểu diễn thơ, nhạc, kịch Á Nam Trần Tuấn Khải

TP. Hồ Chí Minh: Biểu diễn thơ, nhạc, kịch Á Nam Trần Tuấn Khải

Nhằm mục đích lan tỏa những tác phẩm văn thơ yêu nước của Chí sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải đến đông đảo công...