Một gia đình ở Thiên Cầm được 'cát lợn' nặng 1,2kg

Một gia đình ở Thiên Cầm được 'cát lợn' nặng 1,2kg

Mua con lợn nái của người dân cùng huyện về làm thịt, gia đình anh Nguyễn Trọng Hộ (tổ dân phố Hoàng Hoa,...