Đang tắm biển, du khách sững sờ khi thấy hàng chục người nhập cư đổ bộ, chạy rầm rập lên bờ

Đang tắm biển, du khách sững sờ khi thấy hàng chục người nhập cư đổ bộ, chạy rầm rập lên bờ

Cụ ông chết đứng khi đào thấy hộp sọ chồng cũ của vợ trong vườn

Cụ ông chết đứng khi đào thấy hộp sọ chồng cũ của vợ trong vườn

Cụ ông chết đứng khi đào thấy hộp sọ chồng cũ của vợ trong vườn

Cụ ông chết đứng khi đào thấy hộp sọ chồng cũ của vợ trong vườn

Dao cắm sâu vào đầu, nạn nhân vẫn đi lại tỉnh táo nói chuyện với bác sĩ

Dao cắm sâu vào đầu, nạn nhân vẫn đi lại tỉnh táo nói chuyện với bác sĩ

'Cung điện ánh sáng' vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập

'Cung điện ánh sáng' vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập

Lễ rửa tội kỳ lạ nhất: Nhúng cả người trẻ mới sinh vào chậu nước đầy

Lễ rửa tội kỳ lạ nhất: Nhúng cả người trẻ mới sinh vào chậu nước đầy

Khách hàng khó cưỡng lại dịch vụ người giúp việc 'khỏa thân' tại Anh

Khách hàng khó cưỡng lại dịch vụ người giúp việc 'khỏa thân' tại Anh

Khách hàng khó cưỡng lại dịch vụ người giúp việc 'khỏa thân' tại Anh

Khách hàng khó cưỡng lại dịch vụ người giúp việc 'khỏa thân' tại Anh