Trồng rau trên 'chảo lửa' khô cằn

Trồng rau trên 'chảo lửa' khô cằn

Nói đến Bộ đội Hải quân, nhiều người nghĩ ngay đến các thủy thủ trong bộ quân phục quần xanh, áo trắng, đội...