Khám phá quy trình làm đầu lân công phu dịp tết Trung thu

Khám phá quy trình làm đầu lân công phu dịp tết Trung thu

Nghệ nhân trẻ góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống

Nghệ nhân trẻ góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống

Clip: Trắng đêm 'nước rút' sản xuất đầu lân trước thềm trung thu

Clip: Trắng đêm 'nước rút' sản xuất đầu lân trước thềm trung thu

Xưởng sản xuất đầu lân chạy hết công suất phục vụ Trung thu

Xưởng sản xuất đầu lân chạy hết công suất phục vụ Trung thu

Khám phá xưởng làm đầu lân - sư - rồng độc đáo tại Hà Nội

Khám phá xưởng làm đầu lân - sư - rồng độc đáo tại Hà Nội

Chàng trai đất Kinh kỳ giữ lửa nghề làm đầu lân truyền thống

Chàng trai đất Kinh kỳ giữ lửa nghề làm đầu lân truyền thống

Đầu lân, sư đắt đỏ giá tiền triệu vẫn không đủ bán Tết trung thu

Đầu lân, sư đắt đỏ giá tiền triệu vẫn không đủ bán Tết trung thu

Tết Trung thu, về nơi làm đầu lân xuất khẩu ra thế giới

Tết Trung thu, về nơi làm đầu lân xuất khẩu ra thế giới

Gặp người giữ lửa nghề làm đầu lân đất Kinh kỳ

Gặp người giữ lửa nghề làm đầu lân đất Kinh kỳ