Doanh thu Google Play tăng 27% trong năm 2018, lớn hơn App Store

Doanh thu Google Play tăng 27% trong năm 2018, lớn hơn App Store

Những chiếc smartphone bị đánh giá thấp nhất trong năm 2018

Những chiếc smartphone bị đánh giá thấp nhất trong năm 2018

Những chiếc smartphone bị đánh giá thấp nhất trong năm 2018

Những chiếc smartphone bị đánh giá thấp nhất trong năm 2018

Mảng smartphone Sony thua lỗ đến mức mảng game cũng không gánh nổi

Mảng smartphone Sony thua lỗ đến mức mảng game cũng không gánh nổi

10 điện thoại bán chạy nhất lịch sử, Nokia chiếm quá nửa

10 điện thoại bán chạy nhất lịch sử, Nokia chiếm quá nửa

HTC sa thải 1.500 nhân viên để cắt giảm chi phí

HTC sa thải 1.500 nhân viên để cắt giảm chi phí

Google cập nhật cho Android Messages: gửi tin nhắn SMS qua máy tính

Google cập nhật cho Android Messages: gửi tin nhắn SMS qua máy tính

Samsung Galaxy A6/A6+ sẽ sở hữu màn hình vô cực và chip Snapdragon 625?

Samsung Galaxy A6/A6+ sẽ sở hữu màn hình vô cực và chip Snapdragon 625?