Bốn gương mặt nhà giáo tiêu biểu đoạt giải thưởng giáo viên toàn cầu

Bốn gương mặt nhà giáo tiêu biểu đoạt giải thưởng giáo viên toàn cầu

Cô giáo học 35 ngôn ngữ để chào học sinh

Cô giáo học 35 ngôn ngữ để chào học sinh

Andria Zafirakou nữ Giáo viên toàn cầu 2018

Andria Zafirakou nữ Giáo viên toàn cầu 2018

Cô giáo thông thạo 35 thứ tiếng trở thành Giáo viên toàn cầu

Cô giáo thông thạo 35 thứ tiếng trở thành Giáo viên toàn cầu

Lộ diện giáo viên giỏi nhất thế giới năm 2018, được tặng 1 triệu USD

Lộ diện giáo viên giỏi nhất thế giới năm 2018, được tặng 1 triệu USD

Giáo viên giỏi nhất thế giới năm 2018

Giáo viên giỏi nhất thế giới năm 2018

'Giáo viên giỏi nhất thế giới' năm 2018 là cô giáo người Anh

'Giáo viên giỏi nhất thế giới' năm 2018 là cô giáo người Anh

Nữ giáo viên Anh nhận giải Giáo viên toàn cầu trị giá 1 triệu USD

Nữ giáo viên Anh nhận giải Giáo viên toàn cầu trị giá 1 triệu USD

Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Ủng hộ gia đình học sinh tử vong ở Đức

Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Ủng hộ gia đình học sinh tử vong ở Đức

Cô giáo học 35 ngôn ngữ là giáo viên xuất sắc nhất thế giới

Cô giáo học 35 ngôn ngữ là giáo viên xuất sắc nhất thế giới

Giáo viên trường nghèo của Anh đoạt 'Nobel giáo dục'

Giáo viên trường nghèo của Anh đoạt 'Nobel giáo dục'

Cô giáo dùng 35 ngôn ngữ chào đón HS nhận giải thưởng Giáo viên toàn cầu 2018

Cô giáo dùng 35 ngôn ngữ chào đón HS nhận giải thưởng Giáo viên toàn cầu 2018

Cô giáo tuyệt vời nhất thế giới ẵm giải hơn 22 tỷ đồng

Cô giáo tuyệt vời nhất thế giới ẵm giải hơn 22 tỷ đồng

Cô giáo người Anh đoạt giải 'Giáo viên giỏi nhất thế giới'

Cô giáo chào học sinh bằng 35 thứ tiếng giành 1 triệu USD

Cô giáo chào học sinh bằng 35 thứ tiếng giành 1 triệu USD

Cô giáo chào học sinh bằng 35 thứ tiếng giành 1 triệu USD

Cô giáo chào học sinh bằng 35 thứ tiếng giành 1 triệu USD

Cô giáo học 35 ngôn ngữ để chào học sinh

Cô giáo học 35 ngôn ngữ để chào học sinh