Nhân viên sở thú bị rắn độc cắn

Nhân viên sở thú bị rắn độc cắn

Cơ quan y tế của San Diego, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của nạn nhân nhưng chưa công bố thông tin...