Boris Johnson - Khó lường, khó đoán, khó đánh giá...

Boris Johnson - Khó lường, khó đoán, khó đánh giá...

Khi ông Boris Johnson đứng ngay bên ngoài cánh cửa của số 10 Phố Downing trong hôm 24/7, tâm trạng của...