Việt Nam - Đức thống nhất tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam - Đức thống nhất tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Theo thông tin từ Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, tại phiên hội đàm Đức - Việt vừa diễn ra Hà Nội, Quốc vụ...
Đức ủng hộ duy trì trật tự trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Đức ủng hộ duy trì trật tự trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Đức Andreas Michaelis

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Đức Andreas Michaelis

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Đức muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Họp Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5

Họp Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5

Họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5

Họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5