Năm 2020 - năm đặc biệt trong quan hệ Đức-Việt

Năm 2020 - năm đặc biệt trong quan hệ Đức-Việt

Việt Nam - Đức thống nhất tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam - Đức thống nhất tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức ủng hộ duy trì trật tự trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Đức ủng hộ duy trì trật tự trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Đức Andreas Michaelis

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Đức Andreas Michaelis

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Đức muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Họp Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5

Họp nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 5

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm CH Liên bang Đức

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Đức

Vì ủng hộ Dòng chảy phương Bắc 2, 'sóng gió' đang bủa vây Đức?

Người Việt ở Đức có cuộc sống ổn định và làm ăn phát triển

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại CHLB Đức

Người Việt ở Đức có cuộc sống ổn định và làm ăn phát triển

Đức nói thẳng: Năng lượng châu Âu không phải việc của Mỹ

Đức khuyến cáo Mỹ không can thiệp vào chính sách năng lượng EU