Vụ truyền 15 lon bia cứu người ngộ độc rượu ở Việt Nam lên báo nước ngoài

Vụ truyền 15 lon bia cứu người ngộ độc rượu ở Việt Nam lên báo nước ngoài

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý dùng bia để giải độc rượu

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý dùng bia để giải độc rượu

Bộ Y tế quy định như thế nào về truyền bia để giải độc rượu?

Bộ Y tế quy định như thế nào về truyền bia để giải độc rượu?

'Chuyện lạ' dùng bia cứu sống người ngộ độc rượu ở Quảng Trị: Đừng ngộ nhận việc 'lấy độc trị độc'

'Chuyện lạ' dùng bia cứu sống người ngộ độc rượu ở Quảng Trị: Đừng ngộ nhận việc 'lấy độc trị độc'

Chuyên gia nói gì về thông tin truyền bia để giải độc rượu

Chuyên gia nói gì về thông tin truyền bia để giải độc rượu

Người vợ mua bia đưa cho bác sĩ cứu chồng bị ngộ độc rượu

Người vợ mua bia đưa cho bác sĩ cứu chồng bị ngộ độc rượu

Vì sao truyền bia vào cơ thể người có thể giải độc được rượu nặng?

Vì sao truyền bia vào cơ thể người có thể giải độc được rượu nặng?

Truyền gần 5 lít bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu: Người dân không tự ý làm theo!

Truyền gần 5 lít bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu: Người dân không tự ý làm theo!

Thực hư việc bác sĩ truyền 5 lít bia vào cơ thể người đàn ông để giải ngộ độc rượu

Thực hư việc bác sĩ truyền 5 lít bia vào cơ thể người đàn ông để giải ngộ độc rượu

Kỳ lạ truyền gần 5 lít bia để cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu

Kỳ lạ truyền gần 5 lít bia để cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu

Cơ sở khoa học của việc truyền bia vào cơ thể cứu bệnh nhân ngộ độc rượu

Cơ sở khoa học của việc truyền bia vào cơ thể cứu bệnh nhân ngộ độc rượu

Truyền 5 lít bia cứu sống người ngộ độc rượu, chuyên gia nói gì?

Truyền 5 lít bia cứu sống người ngộ độc rượu, chuyên gia nói gì?

'Lấy độc trị độc': Bác sĩ truyền 15 lon bia vào cơ thể người đàn ông để giải ngộ độc rượu

'Lấy độc trị độc': Bác sĩ truyền 15 lon bia vào cơ thể người đàn ông để giải ngộ độc rượu

Vì sao có thể dùng bia để giải độc rượu, trong khi mọi người nói vừa uống bia và rượu nhanh say hơn?

Vì sao có thể dùng bia để giải độc rượu, trong khi mọi người nói vừa uống bia và rượu nhanh say hơn?

Bác sĩ kể lại ca cấp cứu ngộ độc rượu bằng cách truyền 15 lon bia

Bác sĩ kể lại ca cấp cứu ngộ độc rượu bằng cách truyền 15 lon bia

Cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc rượu bằng cách truyền gần 5 lít bia

Cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc rượu bằng cách truyền gần 5 lít bia

Dùng 15 lon bia cứu bệnh nhân bị ngộ độc rượu

Dùng 15 lon bia cứu bệnh nhân bị ngộ độc rượu

Bác sỹ lý giải lý do truyền 15 lon bia vào cơ thể người ngộ độc rượu

Bác sỹ lý giải lý do truyền 15 lon bia vào cơ thể người ngộ độc rượu

Truyền 15 lon bia vào cơ thể để… cứu bệnh nhân ngộ độc rượu

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị dùng 5 lít bia chữa ngộ độc rượu cho bệnh nhân 48 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị dùng 5 lít bia chữa ngộ độc rượu cho bệnh nhân 48 tuổi

Dùng gần 5 lít bia để góp phần cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc rượu

Dùng gần 5 lít bia để góp phần cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc rượu

Truyền 15 lon bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu

Truyền 15 lon bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu