Tin nóng thế giới hôm nay - 31/10

Tin nóng thế giới hôm nay - 31/10

Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng

Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 20 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 20 người thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi, 20 quan chức, sĩ quan thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi, 20 quan chức, sĩ quan thiệt mạng

Afghanistan: Rơi trực thăng quân sự, 25 người thiệt mạng

Afghanistan: Rơi trực thăng quân sự, 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự, 20 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự, 20 người thiệt mạng