Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz Canel

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz Canel

Lịch sử của Cuba bước sang trang mới

Lịch sử của Cuba bước sang trang mới

Cuba có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước mới

Cuba có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước mới

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Đồng chí Miguel Díaz-Canel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Cuba: Phiên họp Quốc hội lịch sử bầu các vị trí chủ chốt của Chính phủ

Cuba: Phiên họp Quốc hội lịch sử bầu các vị trí chủ chốt của Chính phủ