Góp ý hoàn thiện một số dự thảo luật

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bộ Công an tại đất Mũi Cà Mau

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bộ Công an tại đất Mũi Cà Mau

Chủ tịch nước giáng bậc hàm tướng Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước giáng bậc hàm tướng Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp bậc hàm 2 tướng công an

Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp bậc hàm 2 tướng công an

Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm 2 tướng

Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm 2 tướng

Ông Bùi Văn Thành bị giáng cấp xuống Đại tá

Ông Bùi Văn Thành bị giáng cấp xuống Đại tá

Chủ tịch nước giáng bậc hàm cấp tướng 2 ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước giáng bậc hàm cấp tướng 2 ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành

Giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Chế độ với cán bộ công an mắc bệnh hiểm nghèo

Chế độ với cán bộ công an mắc bệnh hiểm nghèo

Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo

Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Trạm y tế xã dứt khoát phải thay đổi

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Trạm y tế xã dứt khoát phải thay đổi

Bộ trưởng Tô Lâm nói về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm nói về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an