An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân bị Sở Y tế thu hồi số tiếp nhận công bố

An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân bị Sở Y tế thu hồi số tiếp nhận công bố

Sở Y tế Hà Nội lên tiếng việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố 2 sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân

Sở Y tế Hà Nội lên tiếng việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố 2 sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân

Người tiêu dùng lo ngại về 2 sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân kém chất lượng?

Người tiêu dùng lo ngại về 2 sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân kém chất lượng?

Công ty cổ phần Dược Kim Bảng: Dừng sản xuất sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân

Công ty cổ phần Dược Kim Bảng: Dừng sản xuất sản phẩm An nữ Thảo Khang và Vĩnh Hồng Xuân

Thu hồi, đình chỉ lưu hành sản phẩm An nữ Thảo Khang

Thu hồi, đình chỉ lưu hành sản phẩm An nữ Thảo Khang

Mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang liên tục 'dính án' thu hồi, tiêu hủy

Mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang liên tục 'dính án' thu hồi, tiêu hủy

Hà Nội cấm buôn bán mỹ phẩm An nữ thảo khang và Vĩnh Xuân Hồng

Hà Nội cấm buôn bán mỹ phẩm An nữ thảo khang và Vĩnh Xuân Hồng

Hà Nội yêu cầu không kinh doanh An nữ Thảo Khang

Hà Nội yêu cầu không kinh doanh An nữ Thảo Khang