Quảng Nam: Tìm thấy người phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi đi khai thác vàng

Quảng Nam: Tìm thấy người phụ nữ bị nước cuốn mất tích khi đi khai thác vàng

Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích lúc đi khai thác vàng khu vực...
Quảng Nam: Một phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi khai thác vàng

Quảng Nam: Một phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi khai thác vàng

Quảng Nam: Đi khai thác vàng một phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích

Quảng Nam: Đi khai thác vàng một phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích

Vào rừng tìm vàng, một phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích

Vào rừng tìm vàng, một phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích

Đi khai thác vàng, người phụ nữ bị nước cuốn trôi và mất tích

Đi khai thác vàng, người phụ nữ bị nước cuốn trôi và mất tích

Khai thác vàng trái phép, một phụ nữ bị nước cuốn trôi

Khai thác vàng trái phép, một phụ nữ bị nước cuốn trôi

Băng qua suối để vào rừng, người phụ nữ bị nước cuốn mất tích