Ra mắt tủ sách về toán học

Ra mắt tủ sách về toán học

Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

Ra mắt Tủ sách Toán học VIASM

Ra mắt Tủ sách Toán học VIASM

Ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

Ra mắt tủ sách Toán học mang tính ứng dụng cao

VIASM và Alpha Books hợp tác xây dựng Tủ sách Toán học

VIASM và Alpha Books hợp tác xây dựng Tủ sách Toán học

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự giới thiệu độc giả tủ sách về ngành toán

Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự giới thiệu độc giả tủ sách về ngành toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán

GS Ngô Bảo Châu giới thiệu tủ sách mới và trò chuyện về sách toán