Nhiều website gian dối khi quảng cáo An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan

Nhiều website gian dối khi quảng cáo An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng...
Quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

TPBVSK An Hầu Đan của Dược Kinh Đô bị cảnh báo vì lý do gì?

TPBVSK An Hầu Đan của Dược Kinh Đô bị cảnh báo vì lý do gì?

Cẩn trọng khi mua thực phẩm chức năng qua mạng

Cẩn trọng khi mua thực phẩm chức năng qua mạng

Quảng cáo sản phẩm An Hầu Đan có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo sản phẩm An Hầu Đan có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan

Quảng cáo thực phẩm chức năng An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm chức năng An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan lừa dối người tiêu dùng