Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Phạt 115 triệu 3 công ty vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phạt 115 triệu 3 công ty vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc, 3 công ty bị xử phạt

Quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc, 3 công ty bị xử phạt

3 sản phẩm kém chất lượng, quảng cáo gây hiểu nhầm là thuốc bị phạt hơn 100 triệu đồng

3 sản phẩm kém chất lượng, quảng cáo gây hiểu nhầm là thuốc bị phạt hơn 100 triệu đồng