Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 3 công ty bị xử phạt 115 triệu đồng

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc, 3 công ty bị xử phạt

Quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc, 3 công ty bị xử phạt

Xử phạt 3 công ty hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Phạt 50 triệu đồng cơ sở quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm An Dạ Hoàng Liên