Cựu quản lý chiến dịch của Tổng thống Trump bị tống giam

Cựu quản lý chiến dịch của Tổng thống Trump bị tống giam

Cựu giám đốc tranh cử của ông Trump bị tống giam

Cựu giám đốc tranh cử của ông Trump bị tống giam

Cựu quản lý chiến dịch của ông Donald Trump bị tống giam

Cựu quản lý chiến dịch của ông Donald Trump bị tống giam

Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù

Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải ngồi tù

Cựu trợ lý ông Trump bị bắt giam

Cựu trợ lý ông Trump bị bắt giam

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị bắt giam

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị bắt giam

Cựu quản lý tranh cử của ông Trump bị bắt tạm giam

Cựu quản lý tranh cử của ông Trump bị bắt tạm giam

Mỹ tống giam cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump

Mỹ tống giam cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử bị bắt giam, ông Trump chịu thêm sức ép?

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử bị bắt giam, ông Trump chịu thêm sức ép?