2 du khách Hà Lan chết đuối tại biển Lăng Cô

2 du khách Hà Lan chết đuối tại biển Lăng Cô

Tin tức trong nước hôm nay (19/11)

Tin tức trong nước hôm nay (19/11)

Hai du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển Lăng Cô

Hai du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển Lăng Cô

Làm rõ nguyên nhân 2 du khách ngoại quốc tử vong khi tắm biển

Làm rõ nguyên nhân 2 du khách ngoại quốc tử vong khi tắm biển

Tắm biển Lăng Cô hai du khách chết đuối

Tắm biển Lăng Cô hai du khách chết đuối

Hai du khách Hà Lan đuối nước khi tắm biển Lăng Cô sau giờ ăn trưa

Hai du khách Hà Lan đuối nước khi tắm biển Lăng Cô sau giờ ăn trưa

Hai du khách Hà Lan chết đuối khi tắm biển Lăng Cô

2 du khách Hà Lan chết đuối khi tắm biển Lăng Cô

Hai du khách Hà Lan bị đuối nước khi đang tắm biển ở TT- Huế

Hai du khách Hà Lan tử vong khi tắm biển Lăng Cô ở Huế

Hai du khách Hà Lan tử vong khi tắm biển tại Lăng Cô

Tắm biển giữa trưa, 2 du khách Hà Lan bị chết đuối

Hai du khách quốc tịch Hà Lan tử vong khi tắm biển

2 du khách nước ngoài tử vong tại biển Lăng Cô

Huế: 2 du khách Hà Lan chết đuối khi tắm biển Lăng Cô

Hai du khách Hà Lan tử vong khi tắm biển Lăng Cô