Microsoft đã vượt Amazon, trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ

Microsoft đã vượt Amazon, trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 tại Mỹ

Theo Reuters, Microsoft đã lấy lại vị trí công ty có giá trị thị trường lớn thứ 2 tại Mỹ. Trước đó vị trí...