Lạ: Loài cá khổng lồ, đặc biệt biết mừng rỡ khi gặp chủ

Lạ: Loài cá khổng lồ, đặc biệt biết mừng rỡ khi gặp chủ

Khám phá cá lưỡi trâu có 2 mắt một bên, phổ biến ở Việt Nam

Khám phá cá lưỡi trâu có 2 mắt một bên, phổ biến ở Việt Nam

Kỳ thú loài ếch 'đại gia', đặc sản tiến vua xưa ở Việt Nam

Kỳ thú loài ếch 'đại gia', đặc sản tiến vua xưa ở Việt Nam

Khám phá cá lưỡi trâu có 2 mắt 1 bên, phổ biến ở VN

Khám phá cá lưỡi trâu có 2 mắt 1 bên, phổ biến ở VN

Sự thật về loài trai đáng sợ, có thể hủy hoại địa cầu

Sự thật về loài trai đáng sợ, có thể hủy hoại địa cầu

Kỳ dị loài rùa bị đứt đầu vẫn sống 'nhăn răng'...

Kỳ dị loài rùa bị đứt đầu vẫn sống 'nhăn răng'...

Kỳ thú loài ếch 'đại gia', đặc sản tiến vua xưa ở Việt Nam

Kỳ thú loài ếch 'đại gia', đặc sản tiến vua xưa ở Việt Nam

Thú vị loài sói biển bơi rất giỏi, chuyên ăn hải sản

Thú vị loài sói biển bơi rất giỏi, chuyên ăn hải sản

Thú vị loài sói biển bơi rất giỏi, chuyên ăn hải sản

Thú vị loài sói biển bơi rất giỏi, chuyên ăn hải sản

Khám phá cua trinh nữ 'hấp dẫn', đặc sản Hòa Bình

Khám phá cua trinh nữ 'hấp dẫn', đặc sản Hòa Bình