Đại gia Thái Lan khởi công thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan khởi công thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Bất động sản công nghiệp: Cơ hội lớn, nhưng còn nhiều thách thức

Bất động sản công nghiệp: Cơ hội lớn, nhưng còn nhiều thách thức

Infinity War và những hiệu ứng kỹ xảo máy tính phía sau Thanos

Infinity War và những hiệu ứng kỹ xảo máy tính phía sau Thanos

Thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD bắt đầu triển khai vào năm 2020

Thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD bắt đầu triển khai vào năm 2020

Tập đoàn AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Tập đoàn AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Amata (Thái Lan) muốn đầu tư thành phố thông minh ở Hạ Long

Amata (Thái Lan) muốn đầu tư thành phố thông minh ở Hạ Long

Thái Lan mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Thái Lan mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Tập đoàn Amata mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Tập đoàn Amata mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam